FOTOBOEK ALGEMEEN

Fotoboek Algemeen

POTGROND

Fotoboek Modellen

Disclaimer/privacy

Disclaimer

Ondanks het feit dat Gerben Buiter Transport de uiterste zorg besteedt aan de betrouwbaarheid en de actualiteit van de gegevens, kunnen hierin onjuistheden voorkomen. Gerben Buiter Transport is dan ook niet aansprakelijk voor de gevolgen van het overnemen van de verstrekte informatie. Gerben Buiter Transport is evenmin aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden, problemen veroorzaakt door of inherent aan het verspreiden van informatie via internet alsmede als gevolg van technische storingen. Aan de gepresenteerde informatie kan géén recht worden ontleend. Indien u onjuistheden of andere onregelmatigheden constateert, of wanneer er enige reden is tot twijfel, vragen wij u dit te melden bij mail@Gerben Buiter Transport.nl zodat wij eventueel maatregelen kunnen nemen.

Privacy / persoonlijke informatie

Om toegang te krijgen tot bepaalde onderdelen van deze website, kan de gebruiker worden gevraagd om persoonlijke en/of bedrijfsgegevens op te geven. Dergelijke gegevens zullen door Gerben Buiter Transport te allen tijde vertrouwelijk worden behandeld en alleen ten behoeve van de relatie met Gerben Buiter Transport worden verwerkt. Gerben Buiter Transport zal de gegevens van de gebruikers niet aan derden verstrekken.

Cookies

Cookies zijn kleine tekstbestanden die automatisch door een bezochte internetpagina op de computer van een bezoeker worden geplaatst. In deze cookies kunnen bijvoorbeeld de voorkeuren van de bezoeker worden vastgelegd, zodat de internetpagina bij een volgend bezoek automatisch aan deze voorkeuren kan worden aangepast. Ook kunnen (tijdelijke) cookies worden gebruikt om de werking van een internetpagina te verbeteren. Voor zover Gerben Buiter Transport dergelijke cookies gebruikt, zijn deze bedoeld om onze website efficiënter te laten werken en niet om gegevens over het individuele internetgebruik te verzamelen.

Links naar andere websites

De website van Gerben Buiter Transport bevat links naar andere websites die buiten het Gerben Buiter Transport-domein liggen. Deze links zijn slechts opgenomen ter informatie aan de gebruikers van onze site. Gerben Buiter Transport is noch verantwoordelijk en/of aansprakelijk voor de inhoud van de andere websites, noch voor de privacybescherming op die sites.

Gerben Buiter Transport | Koloniedijk 19 7739 PA Vinkenbuurt | Mobiel: 06-16540939 | Fax: 0523-656969 Sitemap disclaimer/privacy